Skog

Följ vilka avverkningar som planeras i skogen

Ett kartverktyg där du ser alla avverkningsanmälningar som inkommer till skogsstyrelsen. Det är ett program som Rebecka Le Moine tillsammans med sin bror Pierre Le Moine  i Östergötlands skogsgrupp är initiativtagare till.  Det nya är nu att kartan täcker hela Sverige och gör det möjligt för alla att hitta information om avverkningsanmälda skogar i närheten av där de bor. Förutom avverkningsanmälan syns även nyckelbiotoper och naturvärden.

Skog Luben (avverkningsanmälningar)
Avverkningskoll

För att bedöma om skogen har höga naturvärden har Naturskyddsföreningen i Östergötland tagit fram ett inventeringsunderlag
inventeringsmall skog
bilaga-till-inventeringsmall

Östgöta skogsgrupp

 

Hylte skogsgrupp

Under flera år har Hylte skogsgrupp arbetat för att visa på alternativ till kalavverkningar. Kontinutetsskogsbruk är det möjligt, vilka är problemen och vilka möjligheter finns? De har under flera år haft en egen hemsida för att kunna föra en diskussion och lägga upp intressant material.

www.naturskogsbruk.com

Skogsgruppen

Skogsgruppen

SkogsljusMårås