Skogsstyrelsen – Skogens pärlor

Skogsstyrelsen har den senaste tiden utvecklat och gjort ett rejält ansiktslyft av Skogens Pärlor. Från att tidigare ha varit en webbkarta som visar en begränsad mängd data kopplat till höga natur- och kulturvärden så har kartan nu även utvecklats med skikt för avverkningsanmälningar, redan avverkade områden och artfynd (kopplat till artportalen). Detta ger en bra möjlighet till att få en helhetsbild av specifika områden (man måste zooma in till 1:50000) för att kunna se alla skikt.
För att få fram specifik artdata måste man zooma in till 1:25000, klicka på ”artdata” i menyn och rita ut en rektangel på kartan i det område man vill se.
Man kan även, utöver default-kartan, välja satellitortofoton, satellitbilder, brand/stormkartor och skogliga grunddata.

En rejäl förbättring alltså med mycket information samlat på ett ställe (finns givetvis en hel del övrig data som skulle vara bra om det kom in, men som jag förstår det så jobbar Skogsstyrelsen på att utveckla kartan vidare). Det går dock inte att ladda ner data till sitt eget GIS, detta får man göra på Skogsdataportalen (där finns även mer skoglig grunddata att hitta) eller andra myndigheters webbGIS-tjänster.

Skogens pärlor: https://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogskartan/
Information om artdata från Skogsstyrelsen: http://www.skogsstyrelsen.se/artdata
Skogsdataportalen: http://skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se/Skogsdataportalen/

Till skillnad mot verktyget som Östergötlands skogsgrupp har tagit fram, skog.luben.se så går inte myndighetens karta att använda i fält eller ger samma möjligheter att dela avverkningsanmälningar med varandra. Skogsstyrelsens karta är snarare ett mycket bra komplement för att ta reda på så mycket som möjligt om området som man är intresserad av.