Ändra kontaktuppgifter

Hej vill du hjälpa oss med att uppdatera dina egna uppgifter?

Med rätt e-postadress kan vi lättare skicka ut information om våra aktiviteter till dig.

Fyll gärna på med dina familjemedlemmar

https://www.naturskyddsforeningen.se/komplettera/

 

Som medlem har du tillgång till medlems webben ”Naturkontakt” för hela föreningen. Till den måste du logga in men sen har du tillgång till mycket information,  dokument och kampanjmaterial. Här finns även diskussionsforum i olika miljöfrågor.

https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/register/