Skogsdag 11/11 genomförd i Hässlehult Unnaryd

Tillsammans med Skogsstyrelsen, Sydved och tre entreprenörer genomförde vi en skogsdag – Hyggesfritt i blöt barrskog. Totalt 50 personer de flesta skogsägare som representerade 21 olika skogsföretag var med på en lärorik dag i skogen. Bra diskussioner om för- och nackdelar med hyggesfria metoder under trevliga former. Läs om dagen här NF Hylte Skogsdag 11_11 […]

Läs mer

Skogsdag 11/11 2023

Skogsdag 11/11, Ö Hässlehult Unnaryd – Hyggesfritt Inbjudan till skogsägare och skogsentreprenörer. Hjälp oss sprida denna inbjudan. Tack!  Inbjudan Skogsdag 11_11 2023 Hur rustar jag min skog för framtiden? Med större biologisk mångfald och en tåligare skog som bättre står emot framtidens klimatförändringar, som brand, torka och skadeinsekter. Naturskyddsföreningen i Hylte tillsammans med Sydved och […]

Läs mer

Svampdag genomförd med mycket folk och härligt väder

Sikken fin svampdag det blev🍁🍄🍁. Solen tittade fram efter nattens blåst och kyla, skogen var full av svamp och redan vid start 9.30 hade ett 40-tal deltagare dykt upp. Och många fler kom det under dagen. 3 svampguider ledde 3 olika exkursioner. Naturskyddsföreningen i Hylte bjöd på god svampsoppa från Bäckhästen och det blev två […]

Läs mer

Svampdag 7 oktober i Femsjö

Välkommen till en dag i svampens tecken! Lördagen den 7 oktober 9.30-15.30 i Femsjö 9.45 Vi hälsar alla välkomna till svampdagen 10-12 Guidade svampvandringar 12-15 Svamputställning,  Ympa din egen svampstock, Färga med svamp, Måla en svamptavla i äggtempera. 14-15 Föreläsning ”Det myllrande livet i jorden” Om jordbildning och det myllrande livet i jorden med speciellt […]

Läs mer

Årsmöte onsdag 22/3 2023

Årsmöte Onsdagen den 22 mars på Knystaria i Rydöbruk Kl 18.30 Årsmötesförhandlingar och där efter Kolinlagring – vad är det och hur går det till? Jessica Johansson berättar om olika metoder för kolinlagring, CCS, jordbruksmark, skog, biokol och våtmark. Vilka är bra och mindre bra alternativ. Föreningen bjuder på pizza-bufé. Anmälan krävs senast on 15/3 […]

Läs mer

Lyckad Skogsdag 12/11

Skogsdag 12 november på Tiraholm – Plockhugget 9.30-15.00. Vi i Hylte kretsen har bjudit in skogsägare till en skogsdag där alternativen till trakthyggesbruk stod i fokus. Hur rustar jag min skog för framtiden? Med större biologisk mångfald och en tåligare skog som bättre står emot framtidens klimatförändringar med brand, torka och skadeinsekter. Och hur påverkas […]

Läs mer

Skogsdag 12 november på Tiraholm – Plockhugget

Till skogsägare och skogsentreprenörer. Hjälp oss sprida denna inbjudan. Tack! Hur rustar jag min skog för framtiden? Med större biologisk mångfald och en tåligare skog som bättre står emot framtidens klimatförändringar med brand, torka och skadeinsekter. Och hur påverkas ekonomin nu och i framtiden? Martin Jantzen berättar om hur plockhuggning i skog går till. En […]

Läs mer

Svampdag 25/9 Femsjö

En heldag i svampens rike, samling Femjsö gamla skola. 10.30 Svamppromenad Samling vid skolan med lite info om dagen och om svampforskaren Elias Fries. Promenad i skogen, ta gärna med korg. Med svampkonsulent Ove Gustavsson. 12.30-15.00 – Svamputställning Visning av det som plockats under fm. Kolla, känn och lukta på olika svampar. Prata med svampkunniga […]

Läs mer

28 juni växtinventering Snokamosse

Vi tar oss ut på den nästan orörda mossen. Mossen är av riksintresse för naturvård. Vi inventerar mossens växter med botanist Semir Maslo. Medtag fika och ombyte. Tisdag 28/6 kl 17-19,30 samling vid sågen vid Spångbron på vägen mot Mjälahult. Anmälan till Lisa Rimestad 0709 935 142   Läs Länsstyrelsens beslut att inte ge solcellsparken […]

Läs mer

Snokamosse 6 juni

Vi tar oss ut på den nästan orörda mossen med snöskor. Mossen är av riksintresse för naturvård. Medtag fika och ombyte. Måndag 6/6 kl 9-12, samling vid sågen vid Spångbron på vägen mot Mjälahult. Anmälan till Lisa Rimestad 0709 935 142 Läs debattartiklar om mossen Snokamossen debatt HP maj 2022   Tisdagen den 21 juni […]

Läs mer