Om kretsen

Naturskyddsförening Hylte är en lokal krets inom Svenska Naturskyddsföreningen. Vi är en politiskt och religiöst obunden ideell förening utan egna vinstintressen. Omsorgen om miljön är vår drivkraft. Verksamheten bygger på medlemsavgifter och frivilliga bidrag från enskilda människor, företag och organisationer. Vår arbete är beroende av att medlemmar själva vill vara med och lära, förändra eller påverka.

Viktiga frågor som vi jobbar med lokalt är skogens mångfald, vårt vatten, Bra Miljöval och naturupplevelser, genom våra vandringar i naturen för att kunna njuta och lära oss mer av varandra.

Kretsen startade 1976 efter kommunsammanslagningarna. I dag är vi  ca 200 medlemmar i kretsen. Tillsammans i hela landet är vi över 200 000 medlemmar, Sveriges största miljöorganisation.snflogov-hylte