Kontakta styrelsen

Styrelse vald 2020

Ordförande
Anders Tullander, Tovhultsvägen 5, 314 94 Landeryd
tel: 0371-400 10, mob. 070-37 400 14    e-post, kontakta Anders

Vice ordförande:
Jessica Johansson, Hylteberg Åbygget, 310 83 Unnaryd
tel 070-8342102,    e-post kontakta Jessica

Sekreterare:
Patrik Jigsved, Häradsbo Mellangård, 31498 Torup
Tel. 0345-20715 mob 070-6663005   E-post kontakta Patrik

Kassör:
Bitte Rosén Nilsson, Sofieslätt 304, 31491 Hyltebruk
Tel. 0345-15054, mob. 079-3400173, e-post kontakta Bitte

Ledamot:
Lilly Holmén, Nissaryd Gallagård, 314 93 Hyltebruk
Tel. 0345-130 12

Ledamot:
Eva Svensson, Lindhult, 314 93 Hyltebruk
tel. 0345-10367   e-post, kontakta Eva

Ledamot:
Lisa Rimestad, Södra Ekeryd Ekelund 1, 31493 Hyltebruk
Tel. 070-9935142, e-post kontakta Lisa

Styrelsesuppleanter:
Turid Brodin, Bäck 109, 314 52 Unnaryd
Tel. 0738-297 901   e-post kontakta Turid

Amanda Feldt, Hylteberg Åbygget, 314 52 Unnaryd
Tel. 0737-264 758   e-post kontakta Amanda

Nicklas Larsson, Södra Äskeryd 202, 314 95 Kinnared
Tel 0704-465 751,   e-post kontakta Nicklas

Gustav Ivarsson, Rönnskog 308, 314 96 Torup
Tel. 073-7010730, e-post kontakta Gustav

Valberedning:

Styrelsen

Revisorer:

Björn Lood, Kanalgatan 4, 314 31 Hyltebruk
Tel 0345-713 56  mob 070-5149227    e-post kontakta Björn

Göran Fagernäs, Skogsvägen 20, 314 33 Hyltebruk,
tel. 0345-109 65 e-post kontakta Göran

Revisorsuppleanter:
Jens Böggild, Långaryds prästgård, Stallvägen 16, 31492 Långaryd
Polly Danneskiold-Samsöe, Långaryds prästgård, Stallvägen 16, 31492 Långaryd
tel. 0371-460 09,  e-post kontakta Jens