Kontakta styrelsen

Styrelse vald 2016

Ordförande
Anders Tullander,Box 208, 314 04 Landeryd
tel./fax: 0371-400 10, mob. 070-37 400 14    e-post, kontakta Anders

Vice ordförande:
Jessica Johansson, Hylteberg Åbygget, 310 83 Unnaryd
tel 070-8342102,    e-post kontakta Jessica

Sekreterare:
Björn Lood, Kanalgatan 4, 314 31 Hyltebruk
Tel 0345-713 56  mob 070-5149227    e-post kontakta Björn

Kassör:
Lilly Holmén, Nissaryd Gallagård, 314 93 Hyltebruk
Tel. 0345-130 12

Ledamot:
Eva Svensson, Lindhult, 314 93 Hyltebruk
tel. 0345-10367   e-post, kontakta Eva

Ledamot:
Patrik Jigsved, Häradsbo Mellangård, 31498 Torup
Tel. 0345-20715 mob 070-6663005   E-post kontakta Patrik

Ledamot:
Lisa Mogren, Nissadalsvägen 11, 31442 Rydöbruk
Tel 073-9956353   e-post kontakta Lisa

Styrelsesuppleanter:

Jens Larsen, Höljeryds gård, 31492 Långaryd
Tel. 0371-45048   e-post kontakta Jens

Bertil Holmén, Nissaryd Gallagård, 31493 Hyltebruk
Tel. 0345-13012

Marie Persson, Amfrebo Södergården 307, 31493 Hyltebruk
Tel 0731-841212,   e-post kontakta Marie

Sören Kabell, Tryggsborg, 310 83 Unnaryd,
tel. 0371-604 71 mob 070-687 2586   e-post, kontakta Sören

Valberedning:

Per-Axel Olsson, Skogsvägen 29, 31433 Hyltebruk
Tel 0345-71855, e-post kontakta Per-Axel

Gert Björklund, Eldshult 115, 31491 Hyltebruk
Tel 0345-15023,  e-post kontakta Gert

Revisorer:

Olle Lyding, Jansbergs gård, 314 93 Hyltebruk,
tel. 0345-109 52

Göran Fagernäs, Skogsvägen 20, 314 33 Hyltebruk,
tel. 0345-109 65

Revisorsuppleanter:
Jens Böggild, Långaryds prästgård, Stallvägen 16, 31492 Långaryd
Polly Danneskiold-Samsöe, Långaryds prästgård, Stallvägen 16, 31492 Långaryd
tel. 0371-460 09,  e-post kontakta Jens