Kontakta styrelsen

Styrelse vald 2023

Ordförande
Anders Tullander, Tovhultsvägen 5, 31494 Landeryd
tel: 0371-400 10, mob. 070-37 400 14    e-post, kontakta Anders

Vice ordförande:
Jessica Johansson, Hylteberg Åbygget, 314 52 Unnaryd
tel 070-8342102,    e-post kontakta Jessica

Sekreterare:
Patrik Jigsved, Häradsbo Mellangård, 31498 Torup
Tel. 0345-20715 mob 070-6663005   E-post kontakta Patrik

Kassör:
Bitte Rosén Nilsson, Sofieslätt 304, 31491 Hyltebruk
Tel. 0345-15054, mob. 079-3400173, e-post kontakta Bitte

Ledamot:
Turid Brodin, Bäck 109, 314 52 Unnaryd
Tel. 0738-297 901   e-post kontakta Turid

Ledamot:
Eva Svensson, Lindhult, 314 93 Hyltebruk
tel. 0345-10367   e-post, kontakta Eva

Ledamot:
Lisa Rimestad, Södra Ekeryd Ekelund 1, 31493 Hyltebruk
Tel. 070-9935142, e-post kontakta Lisa

Styrelsesuppleanter:
Amanda Feldt, Hylteberg Åbygget, 314 52 Unnaryd
Tel. 0737-264 758   e-post kontakta Amanda

Nicklas Larsson, Södra Äskeryd 202, 314 95 Kinnared
Tel 0704-465 751,   e-post kontakta Nicklas

Valberedning:

Styrelsen

Revisorer:

Björn Lood, Kanalgatan 4, 314 31 Hyltebruk
Tel  mob 070-5149227    e-post kontakta Björn

Gunilla Kabell, Tryggsborg, 314523 Unnaryd,
Tel 070-6003418

Revisorsuppleanter:
Sören Kabell Tryggsborg, 31452 Unnaryd Tel 070-6872586

Sören Bjärneborg, Bäck 109, 314 52 Unnaryd Tel 0738-464449