Program

Program 2024

Här nedan hittar du kommande aktiviteter.
Vill du skriva ut programmet som pdf-fil så är den här

NF Hylte program 2024

Hej !
Här kommer lite Information om vad man kan göra för miljön och klimatet nu när vi inte kan träffs fysiskt.
Naturskyddsföreningen ordnar i samverkan med flera andra föreningar
och Länsstyrelsens reservatsvandringar.

Årsmöte

Måndag den 8 april på Studio Folkhemmet Björkäng 6, Unnaryd

Kl 18.30 Årsmötesförhandlingar och där efter

Vägen till ett hållbart liv – Krossa livsmyterna

Göran Christiansson berättar om sitt liv, om sin bok och varför man skall odla nötter.

Årsmöteshandlingar läggs upp på hemsidan  https://hylte.naturskyddsforeningen.se

Föreningen bjuder på förtäring. Anmälan krävs senast on 3/4 till Anders T 070 374 0014 anders@tullander.se

www.studiofolkhemmet.com

 

Politisk påverkan och EU val

Lördag den 13 april, ABF i Falkenberg

Karl-Axel Reimer, ordf. Sörmland och arbetar på Södertälje kommun lär oss hur vi kan nå framgång i kommunens miljöarbete genom politisk påverkan.

09.30 Kaffe, 10.00 Politisk påverkan

12.00 Enklare lunch

13.00-15.00 Tillsammans förbereder vi oss för och hur vi kan påverka inför EU-valet.

Anmälan senast 8/4 till Anders anders@tullander.se

Arrangör Hallands Naturskyddsförening

 

Länsstämma

Lördag den 20 april, Studio Folkhemmet Unnaryd

9.30 Kaffe och 10.00 Länsstämma.

12.00 Lunch

13.00 -15.30 Exkursioner i Ödegärdets naturreservat

Fåglar med Erik Rask eller Skogsbad med Gunilla Kabell.

Länsförbundet bjuder på lunch och fika.

Alla medlemmar är välkomna. Ombud väljs på kretsens årsstämma. Anmälan om deltagande och ev specialkost görs senast 15/4

Motioner skall skickas senast 20 mars till anders@tullander.se

Detaljerat program och alla möteshandlingar läggs upp på länsförbundets hemsida https://halland-lan.naturskyddsforeningen.se/

 

Vårfåglar i Ödegärdets Naturreservat

Lördagen den 20 april 13.30 (Ca 90 min + fika)

Vi går en vandring i vackra Ödegärdets Naturreservat och lyssnar in oss på vårens tidiga sångfåglar och andra vårtecken i skogen.

Trastar och hackspettar är i full sång och kanske har de första tropikflyttarna anlänt så som Svartvit Flugsnappare, Rödstjärt och Lövsångare?

Guide Erik Rask 072-512 6862. Samling vid parkeringen på kvarnvägen kl 13.00

Arrangör: Länsstyrelsen i Halland

 

Vårräfsning vid Hagagården Femsjö

Lördag 20 april kl 10.00

Femsjö hembygdsförening

Turid Brodin     0738 297901

Städdag Jansbergs hembygdspark

Lördag den 27 april, start 9.00.

Fika och lunch serveras till de som deltar. Arrangör : Långaryds Hembygdsförening

 

Under 2024 drar vi igång träffar med omställningstema i samarbete med Solsidans kulturförening i Unnaryd med syfte att vi ska lära oss om hur vi kan leva ett rikt liv inom planetens gränser. Under våren har vi två träffar inplanerade.

Sjävhushållning i trädgården

Lördag 27 april kl 10-15  OBS! Nytt datum lördag 8 juni

Välkomna till en dag där vi lär oss mer om jordhälsa och hur man kan bli självförsörjande på näring och jord till sin odling. Även jordens magiska mikroliv, gödslingsbehov och olika metoder som bokashi, kompostering och kompostte, analysmetoder m.m. Vi blandar teori och praktik, äter gott tillsammans och gör en kompost ihop på plats. För frågor info@folkhemmetunnaryd.com
Begränsat antal platser, först till kvarn, plats bokas på www.studiofolkhemmet.com
Gratis inträde, mat till självkostnadspris

Naturskyddsföreningens Rikskonferens

Temat är ”Skydda det som inte får försvinna”

Fr-sö 3-5 maj i Jönköping

 

Plantbytardag Gården Byn, Unnaryd

Lördag 4 maj kl 10-12, mitt emot skolan

Vi samlas och byter frön, småplantor och perenner med varandra för att främja våra pollinatörer. Plantorna bör vara fria från bekämpningsmedel och konstgödsel och det är bra om växter från trädgårdar som har mördarsniglar är uppmärkta. Det kommer även finnas möjlighet till att köpa billiga plantor.

För barn och vuxna finns möjlighet att tillverka papperskrukor och så solrosor.

Om du vill skänka plantor eller perenner till Naturskyddsföreningens försäljning hämtas de upp i Hylte klockan 13.30 på torsdag den 2 maj eller lämnas på plats på lördag 4 maj.

Vill du skänka växter kontakta Amanda Feldt 0737 264 758 amandac1982@hotmail.com

 

Vandring Håknaryd

Onsdag den 8 maj

Samling mitt i byn 18.00, vandring ca 3 km.

Vi för höra berättelser om Västbo orgelbyggeri, höra om gårdarna i byn och om originalet Sidof Svensson. Medtag fika.  Kontaktperson: Bertil Holmén 0769 493 012. Samarrangemang med SPF Långaryd-Landeryd

 

Lär känna din bygd – S Åkershult

Onsdagen den 22 maj kl 18.00

Kulturhistorisk vandring genom S Åkershult med lokala guider. Medtag fika.

Arrangör: Långaryds Hembygdsförening.

 

Filmkväll ”Avtryck” om hållbar omställning

Torsdag 23 maj kl 18-21

Vi ser filmen Avtryck tillsammans och har sen ett samtal med filmens regissör Mattias Olsson från Campfire Stories. Om individers handlingar är för små och betydelselösa och staters och företags agerande för svåra att rå på – hur är det möjligt att göra skillnad i världen? I filmen utforskar Mattias frågan under en personlig resa genom omställarnas Sverige.

Inget inträde, enkel mat/fika kan köpas.

Arrangör Solsidans kulturförening, Unnaryd För frågor info@folkhemmetunnaryd.com
Begränsat antal platser, först till kvarn, plats bokas på www.studiofolkhemmet.com

 

Vandring Bockshult och Godhult

Onsdag 12 juni, samling kl 18,00, skyltat från Femsjövägen och parkering på Birgittas tomt.

Birgitta Samuelsson berättar om Bockshult och Godhult. Vi kommer vandra förbi Bexet där det funnits en gammal skola. Vandring ca 5 km på bra vägar. Medtag fika. Kontaktperson Birgitta Samuelsson 070 817 1807. Samarrangemang med SPF Långaryd

 

Fjärilar och växter i Lunnamossens naturreservat

Lördagen den 15 juni, kl 10.00 (Ca 3 timmar)

Under guidning av Erik Rask 072-512 6862 ska vi vandra ut på mossen och lära oss fjärilar och växter som är knutna till moss- och myrmark i Sverige. Huvudfokus är dagfjärilar men vi kikar även på växter som frodas på mossen. Kanske får vi syn på den vackra Myrpärlemorfjärilen och varför inte någon skogsorkidé? På vägen in i reservatet kikar vi på fjärilar bundna till skogsmiljön i kantzonerna till mossen.

OBS! Stövlar krävs och räkna med bitvis svår terräng. Myggmedel kan behövas.

Samling vid Folkhemmet – Björkäng 1 Unnaryd.

Arrangör: Länsstyrelsen i Halland

 

De vilda blommornas dag i Rydöbruk

De vilda blommornas dag

Söndagen den 16 juni

Samling kl 13.00 i konstnärsbyn.

Vi tar en kortare promenad runt de gamla fabriks-byggnaderna samt de sköna omgivningen med ädellövskog. Ta med fika. Kontakt Ove Gustavsson 070 2706041

Samarrangemang med  Hallands Botaniska Förening

 

Jättebalsamin i Torup

Torsdag 27 juni kl 17.30

Kort information om invasiva arter, arter som är främmande för Sverige och skall tas bort. Sen hjälps vi åt att dra upp de plantor av jättebalsamin som finns i området. Samling på vändplatsen i slutet av Sävsångarvägen i Torup.

Kontakt Patrik Jigsved 072-586 09 77.

 

Bolmendagen lördag 27 juli

 

Slåtter i Jansbergs hembygdspark

Lördag 27 juli, start 9.00

Lär dig slå med lie. Fika och lunch som tack.

Arrangör: Långaryds hembygdsförening

 

Hembygdsgårdens dag – Öppna stugor i Jansbergs hembygdspark

Söndag 4 augusti, 14.00-17.00 våffelservering.

Friluftsgudtjänst, aktiviteter för hela familjen i naturen.

Arrangör: Långaryds hembygdsförening

 

Vandring Bälshult

Onsdag 7 augusti, samling kl 18.00 mitt i byn. Kör vägen Hylte – Unnaryd, i Holmen sväng höger mot Yaberg, kör ca 2 km.

Lars-Olof (Loa) Andersson berättar om gårdarna i byn och dess historia. Här kunde man leva på jord- och skogsbruk. Ett litet sågverk och kolugnar gav sysselsättning till de i gårdarna. Vandring ca 3 km. Medtag fika.

Kontaktperson Lars-Olof 070 6038840. Samarrangemang med SPF Långaryd-Landeryd

 

Välkommen till visning av våtmarken Flyen, Lidhult

Söndag 11 augusti, samling kl 15.00.

3-4 hektar vattenspegel har lockat gräsand, kricka och smådopping.
Var:  Nannarp strax utanför Lidhult. Vid torget tag mot Svenshult. Efter en km tag till vänster
vid en korsväg.( öppen mark här). Fortsätt fram några hundra meter. Framme !
Medtag egen fika. För mer info Kaj O. 070 396 37 66

En inbjudan från Naturskyddsföreningen i Sunnerbo

 

Slåtter vid Hagagården Femsjö

Lördag 20 april kl 9.00

Femsjö hembygdsförening, kontakt Turid Brodin 0738 297901

 

”Svampens dag” 1 september

 

Vandring Mårenäs

Onsdag 4 september

Samling kl.18.00, vägvisning från vägen Rydöbruk – Kinnared.

Mårenäs är en vacker gammal by som ligger nära den gamla gränsen mellan Sverige och Danmark. Vi besöker Kung Karls källa. Vandring ca 4 km mest skogsvandring. Medtag fika.

Kontaktperson Bertil Holmén 0769 493 012. Samarrangemang med SPF Långaryd-Landeryd

 

Tågdagar i Landeryd 7-8 september

 

Svamppromenad i Femsjö 

Lördag 21 september kl 10.00 vid infobyggnaden

Med guidade svampturer och svamputställning.

Program kommer på hemsidan

Kontakt Turid 0738 297 901

 

Kretskonferens 27-29/9

Tema ”artbevarande” på Åh stiftsgård i Ljungskile.

Med besök på Nordens Ark för att se deras bevarandearbete för svenska lantraser. Arrangör Regionalkansli Väst.

https://vast.naturskyddsforeningen.se/

 

Miljövänliga veckan V40 (28/9-6/10)

Kläder.

 

Sjö naturreservat

Guidning i Sjö Naturreservat av Jessica

Lördag 5 oktober 10-13

Samling vid gården Sjö kl 10. Biologen Jessica Johansson 0708342102 guidar oss genom rik kultur och skogsmark i det vackra reservatet i Sjö. Vi tittar och upplever olika typer av växtlighet, jord och diskuterar markanvändningens roll för den magiska näringsväven under våra fötter. Ta med fika och sittunderlag. Arrangör: Länsstyrelsen i Halland

 

Skördefest, i oktober

Program kommer på hemsidan.

Solsidans kulturförening, Unnaryd

 

Fotovandring i Hastaböke naturreservat

Lördag 12 oktober kl. 12.00

Samling på reservatets parkering.

Tillsammans med naturfotografen Patrik Leonardsson 070-622 61 21 lär vi oss fotografera skogens trolska höststämning på bästa sätt. I en skog som stått orörd länge rör vi oss i magiska naturscener. Flera hundra år gamla träd ger en härlig John Bauer känsla och skogens golv pryds av mossor och svampar. Vi håller på i minst tre timmar så ta gärna med fika.

Arrangör: Länsstyrelsen i Halland

 

Skogsdag lö 9 november

Snörhult, Lidhult – Hyggesfritt

Program kommer på hemsidan

I skogen hos Maria och Morgan Ström, lär vi oss mer om ”hyggesfritt skogsbruk och om viltfoder. Enkel förtäring.

Anmälan senast 4/11 till Anders anders@tullander.se

 

Alternativa ekonomiska system,

November

Program kommer på hemsidan.

Solsidans kulturförening, Unnaryd