Program

Program 2018

Här nedan hittar du kommande aktiviteter.
Vill du skriva ut programmet som pdf-fil så är den här   NF Hylte program 2018

Årsmöte

Onsdagen den 28 mars kl 18.00

Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Hylte

Årsmötesförhandlingar Vi bjuder på smörgåstårta o kaffe

Naturfotograf Henrik Bandak visar bilder och berättar.

Anmälan senast 25/3 till Lilly Holmén 0345-13012.

 

Viktigt under året är:

Översiktsplan för Hylte kommun

Hylte kommun kommer att presentera sina förslag om hur kommunen skall se ut i framtiden om 25 år.
Planen har blivit försenad ett år men nu är det dags. Samråd med allmänheten sker 28 februari till 28 april. Beslut planeras till 2019.
Vi i Naturskyddsföreningen tycker att det är viktigt att så många som möjligt är med och påverkar. För Naturskyddsföreningen är avsnitten om ”Kommunikationer och pendling”, ”Boende och byggande” och ”Hållbarhet och attraktivitet” extra viktiga. Var och hur vill vi bo, utan att störa eller förstöra?
Hur skall vi kunna resa i kommunen och vidare ut för studier och arbetspendling?
Vad och vilka värden måste vi skydda för framtiden, till våra barnbarn?
Vi uppmanar er att besöka kommunens samrådsmöten.

http://www.hylte.se/byggabomiljo/samhallsplanering/oversiktsplaner/arbetemednyoversiktsplan.4.370430621536053dffa113d.html

 

 

Earth Hour

Lördagen den 24 mars
Släck ljuset 20.30-21.30 och var med WWF:s klimatmanifestation.

 

Hallands Naturskyddsförening Länsstämma

Lördagen den 22 april, Sörby Vessigebro
9.15 Välkomstfika, 10.00 Stämmoförhandling.
12.00 Lunch, 13.00 Grön rehab och besök på Bettys äng.
Avslutningskaffe ca 15. Anmälan till Anders 0371-40010

 

Säddag Jansbergs hembygdspark

Lördagen den 28 april start 9.00

 

Vandring Gassbo

Onsdag den 2 maj

Samling 18.00 vid Gassbo naturreservat. Vägvisare Älmeliden på vägen Hyltebruk- Unnaryd.

Från naturreservatets parkering går de som vill uppför kuperad skogsterräng genom reservatet. Övriga går vägen genom reservatet upp till första gården. Där får vi se ruinerna av tegelmurade kolugnar och höra berättas om hur det framställdes kol till gengasdriften andra världskriget. Vid nästa gård berättas om mördaren Sven i Gassbo. Sedan går vi en gammal väg och stig till Rysskogsvägen, den var den första riktiga skogsbilvägen i trakten, som går kilometervis genom alla små skogsskiften. Vi stannar vid ett torp och får höra om torparöden. Så kommer vi ner till Gassbo och får en titt i kraftverket. Här har också tidigare varit såg, kvarn och snickerifabrik. Medtag fika. Vandring 4 km. Kontaktperson Bertil Holmén 0345-13012.
Samarrangemang med SPF Långaryd-Landeryd

 

Brunnsbackadagen Brunsbacka sågkvarn

Lördagen den 5 maj kl 14-16
Klockan två går hyveln igång, klockan halv tre kvarnen, klockan tre går sågen igång
och klockan halv fyra släpps vattnet på och spelmännen tar upp kvarnhjulens vals.
Arrangör: Brunnsbackastiftelsen

 

Fotovandring i Mårås naturreservat

Söndagen den 6 maj

Tillsammans med naturfotografen Patrik Leonardsson  070-622 61 21 lär vi oss att fotografera den trolska bokskogen. Stativ är bra att ha med till dessa övningar. Vi håller på i minst tre timmar så ta gärna med fika. Samling på reservatets parkering.

Arrangör Länsstyrelsen i Halland.

Berättarafton i Sjö naturreservat Unnaryd

Torsdagen den 10 maj kl 18.00
Efter en kort promenad i den ljuvliga Sjö-skogen, samlas vi runt elden och Sören Kabell  0706-87 25 86 berättar historier från förr. Ta med fika eller något att grilla samt sittunderlag och gärna en historia! Vi är ute i minst två timmar. Samling vid reservatets info-skyltar vid gårdarna i Sjö.

Arrangör Länsstyrelsen i Halland

 

Sinnesvandring för barn i Ödegärdets naturreservat Unnaryd

Tisdagen den 15 maj kl 09.00

Upplev bokskogen med alla sinnen. Med hjälp av olika övningar skärper vi vårt fokus och upptäcker nya detaljer i detta fantastiska landskap. Passar barn i ålder 9-12. Vid frågor kontakta guiden Jessica Johansson  0708-34 21 02. Vi är ute i minst två timmar. Samling vid grusparkeringen till reservatet.

Arrangör Länsstyrelsen i Halland

 

Kulturhistorisk vandring i Boarp

Onsdagen den 16 maj kl 18.00
Lär känna din bygd. Vandring med lokal guide.
Samling i Boarp, följ väg och parkeringsanvisningar. Medtag fika.
Arrangör: Långaryds Hembygdsförening. Birgitta Holmén

 

Dur i natur – Ödegärdet Unnaryd

Fredagen den 18 maj
Samling 18.30 vid grusparkeringen vid reservatet.
Fågelvägen är en vis-popkvartett som inte lämnar någon oberörd. Under ett par timmar sprider de sina ljuva toner över nyutslagen bokskog inne i reservatet. Ta med sittunderlag och picknick. Kontaktperson är Gunilla Kabell tel 0706-00 34 18. Samling på grusparkeringen till reservatet.

Arrangör Länsstyrelsen i Halland

 

 

Odlingslandskap och allemansrätt, Lintalunds Naturreservat

Tisdagen den 22 maj
Samling 09.00  och 13.00 vid grusparkeringen vid reservatet.
Detta är en guidning på svenska och arabiska. I de vackra ängs- och hagmarkerna kring gården läser vi historien i landskapet och pratar om allemansrätten. Ta med fika och sittunderlag. Vi är där i minst två timmar. Kontaktperson är Gunilla Kabell  0706-00 34 18. Hisham Almohamad Albarghash tolkar till arabiska. Samling på parkeringen till reservatet och café Våffel-stugan. OBS! Två turer under dagen.

Arrangör Länsstyrelsen i Halland

 

Vandring Karusellen i Högsbo och Halsbo gårdt

Torsdagen den 7 juni

Samling 18.00, Kinnareds affär för samåkning.

I Högsbo byggde en ungkarl en karusell till sina syskonbarn mitt ute i skogen i mitten av 1900-talet. Vid ett litet vattenfall, tidigare kvarn eller såg. Vattenhjulet använde han för att genom växellåda och axlar driva den stora karusellen. Vattenhjul och växlar är förstörda men det går lätt att med handkraft få snurr på den.

Med bil åker vi vidare mot Halsbo, ser en stor mosse med blommande tuvull, Hallsbo gård hävdas genom vackra naturbetesmarker. Här kan vi se en gammal fägata, en stor ihålig ask, en stenhäll med ”mystik” och ett vackert vilt- och fågelvatten. Vandring 2 km. Medtag fika.

Kontaktperson Bertil Holmén 0345-13012.

Samarrangemang med SPF Långaryd-Landeryd.

 

Naturskyddsföreningens riksstämma

Lö-sö 16-17 juni i Uppsala
Kretsen utser en representant på årsmötet.

 

De vilda blommornas dag

Söndagen den 18 juni kl 14
Samling kl 14.00 vid Kinnareds station.
Guide är Margit Andersson 0768-513408. Ta med fika och flora om du har.
Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening

 

Slåtter i Jansbergs hembygdspark

Lördagen den 28 juli kl 9.00
Arrangör: Långaryds Hembygdsförening.

Vandring Hökhult Femsö

Onsdagen den 15 augusti

Samling 18.00, Hökhult, vägen Yaberg – Bäck.

Hökhult är en vacker by där gårdarna ligger nära varandra. Vi får höra lite om byns historia berättad av ”infödingarna”. Nära husen finns en tjärdal med stensatt botten, där förr stora mängder tjära brändes. Vi kan också se rester av en kanske flera tusen år gammal urholkad båt.

Sedan går vi förbi Bäckahästen i Bäck och tar stigen till Gubbröret, en bronsåldersgrav och en treudd. Vi fortsätter upp mot Ollonberget och ser ut över odlingslandskapets terrasser. Vandring 3 km. Medtag fika.

Kontaktperson Bertil Holmén 0345-13012.

Samarrangemang med SPF Långaryd-Landeryd.

 

Vi plockar och lär oss om svamp

Stensopp Karl Johan

Söndagen den 26 augusti kl 10-13
Samling P-platsen vid rondellen i Torup.
Vi plockar svamp och tillsammans artbestämmer de svampar vi hittar. Vi inriktar oss på att lära känna igen några säkra och goda matsvampar. Ta med fika, svampkorg, kniv och svampbok.
Kontaktperson Anders Tullander 070-3740014.

Vandring S. Amfrebo – Gallingsbo – Älmhult – Brohult

Onsdagen den 5 september

Samling 18.00, S. Amfrebo vägen Kinnared – Skärkehylte.

I S. Amfrebo får vi höra berättas om byns historia och folk. Sedan går vi söder ut och kan blicka ut över en stor helt gräsbeväxt våtmark. Gallingsbo är nu helt öde och husen håller på att rasa samman.När vi kommer till Älmhult läser vi lite om vad Olga Fredin skrivit om sin barndomsby. Vi kan också se en stenhäll där hennes bror Birger, som 15-åring stenarbetare huggit in en ryttare. I Brohult får vi höra berättas om de gårdarna. Sedan går vi en stig tillbaks till samlingen. Där ser vi ett mycket fint murat häststall, nästan som en kyrka . Vandring 4 km.  Medtag fika.

Kontaktperson Bertil Holmén 0345-13012.

Samarrangemang med SPF Långaryd-Landeryd

 

Lugn i naturen, Mårås naturreservat

Söndagen den 16 september kl 10.00
Naturen bjuder på bästa miljön för avslappning och vila från det informationsbrus som ständigt omger oss. Genom övningar i medveten närvaro tränar vi våra sinnen till både vila och skärpa. Vi upptäcker detaljer i både yttre och inre landskap. Ta med fika och sittunderlag. Vi håller på i två timmar. Kontaktperson är Gunilla Kabell 0706-00 34 18. Samling på reservatets parkering vid infoskyltarna nära Jansbergssjön.

Arrangör Länsstyrelsen i Halland

 

Mossens makalösa medicin,  Lunnamossens naturreservat

Söndagen den 23 september
Samling 11.00 vid Unnaryds kyrka.
Vad har vitmossa, tranbär, grankåda och sprängticka gemensamt? Jo, alla har de använts länge och framgångsrikt för att främja människors hälsa. Och alla är de arter som går att finna på en plats som denna. Tillsammans med naturguiden Alma Bågefalk  076-236 98 08 ger vi oss ut på myrholmarna i den vackra Lunnamossen. Vi lär oss mer om naturens medicin och provar på att tillverka kådsalva och te på sprängticka över öppen eld. Ta med egen matsäck och en liten burk till salvan! Gummistövlar rekommenderas! Guidningen tar cirka 4 timmar. Samling vid Unnaryds kyrka.

Arrangör Länsstyrelsen i Halland

 

Miljövänliga veckan V40 (29/9-7/10)

Ta vara på vad du har – Dags att reparera eller byta saker med varandra.
Vi jobbar med planering för aktiviteter under denna vecka.