Program

Program 2017

Här nedan hittar du kommande aktiviteter.
Vill du skriva ut programmet som pdf-fil så är den här NF Hylte program 2017

 

Viktigt under året är:

Översiktsplan för Hylte kommun

Hylte kommun kommer att presentera sina förslag om hur kommunen skall se ut i framtiden om 25 år.
Samråd med allmänheten kommer att ske i april-maj. Beslut planeras 2018.
Vi i Naturskyddsföreningen tycker att det är viktigt att så många som möjligt är med och påverkar. För Naturskyddsföreningen är avsnitten om ”Kommunikationer och pendling”, ”Boende och byggande” och ”Hållbarhet och attraktivitet” extra viktiga.
Var och hur vill vi bo, utan att störa eller förstöra?
Hur skall vi kunna resa i kommunen och vidare ut för studier och arbetspendling?
Vad och vilka värden måste vi skydda för framtiden, till våra barnbarn?
Vi skall försöka få till ett möte alternativ uppmanar vi er att besöka kommunens samrådsmöten.

http://www.hylte.se/byggabomiljo/samhallsplanering.4.1ceb926d12c876b6fe180003183.html

 

 

 

 

 

Vandring Borgen och Jakobs sjö

Onsdag den 3 maj
Samling 18.00 vid Borgen, vägen Rydöbruk-Kinnared.
Vandring med berättelser om bygdens folk i gårdar och torp. Vid Segelsbo besöker vi den gamla skolan, sågen och kvarnen. Gässlingsbo och Tostabo med en gammal linbasta får vi lära mer om. Vandring 3,5 km mest på väg. Bil åter till Borgen. Medtag fika.
Kontaktperson Bertil Holmén 0345-13012.
Samarrangemang med SPF Långaryd-Landeryd

 

Brunnsbackadagen Brunsbacka sågkvarn

Lördagen den 6 maj kl 14-16
Klockan två går hyveln igång, klockan halv tre kvarnen, klockan tre går sågen igång
och klockan halv fyra släpps vattnet på och spelmännen tar upp kvarnhjulens vals.
Arrangör: Brunnsbackastiftelsen

 

Naturskyddsföreningens rikskonferens

Lö-sö 13-14 maj i Skövde
Kretsen utser en representant.

 

Sinnesvandring för  barn, Ödegärdet Unnaryd

Tisdagen den 16 maj
Samling 9.00 vid grusparkeringen vid reservatet.
Upplev bokskogen med alla sinnen. Med hjälp av olika övningar skärper vi vårt fokus på upptäckter nya detaljer i detta fantastiska landskap. Passar barn i åldrarna 8-13 år. Ta med fika och sittunderlag. Guide är Jessica Johansson 0708-342102.
Arrangör är Länsstyrelsen.

 

Kulturhistorisk vandring i Lindhults by

Onsdagen den 17 maj kl 18.00
Lär känna din bygd. Vandring med lokal guide. Lindhult ligger mellan Skärshult o Jansberg.
Medtag fika.
Arrangör: Långaryds Hembygdsförening.

 

 Mårås – Guidning på svenska och arabiska

Fredagen den 19 maj
Samling 10.00 vid grusparkeringen vid reservatet.
Vi lär oss om Mårås natur och historia på svenska och arabiska. Vi berättar också om allemansrätten som är är unik i Sverige. Hela familjen är välkommen. Ta med fika och sittunderlag. Guide är Gunilla Kabell 0706-003418.
Arrangör är Länsstyrelsen.

 

Vandring Kulls Vingård

Söndagen den 21 maj kl. Samling 11.00
Tillsammans med Inge Kamstedt vandrar vi naturstigen på hans mark och vidare in i Skubbhults naturreservat. Här i en hedbokskog med gamla bokar får vi uppleva den skira grönskan. Skogen är rik på lavar och mossor. Kontaktperson Sören 070-687 2586.

 

Dur i natur – Ödegärdet Unnaryd

Fredagen den 26 maj
Samling 18.00 vid grusparkeringen vid reservatet. Följ trumman.
Flamenco som en del av själva livet! Nykomponerad, smäktande, vacker och eldig musik i nyutslagen bokskog. Med Marianne Holmboe sång och Emil Pernblad gitarr. Ta med picknickkorg och filt  Kontaktperson Gunilla Kabell 0706-003418.
Arrangör är Länsstyrelsen.

 

 Vandring Norra Fagerhult

Onsdagen den 7 juni

Samling 18.00, N. Fagerhult,vägvisning från vägen Långaryd – Boarp.

En intressant by med många fornminnen som gårdens folk berättar om. Vi får se kolbottnar och höra om leveranser till Rydö Bruk. Betande kor av rasen Highland Cattle håller landskapet öppet. Vi avslutar med besök på Livsnytergården där ett par från Belgien driver grönsaks- och fruktodling med över 1000 nysatta fruktträd. Vandringen är 3 km. Medtag fika. Kontaktperson Bertil Holmén 0345-13012. Samarrangemang med SPF Långaryd-Landeryd

 

De vilda blommornas dag

Söndagen den 18 juni kl 14
Samling kl 14.00 vid Femsjö kyrka.
Guider är Birgitta Strömblad och Margit Andersson 0768-513408. Ta med fika och flora om du har.
Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening

 

Utdelning av floravårdspriset 2017

Lördagen den 1 juli kl 14
Samling kl 14.00 vid Unnaryds kyrka.
Guidning på Ove Benjamins gård i Äsphult, Unnaryd.
Samarrangemang med Hallands Botaniska Förening

På snöskor i Lunnamossen Unnaryd

Söndagen den 16 juli
Samling 10.00 vid Unnaryds kyrka.
Följ med ut på ett unikt äventyr över mossens vidder utrustade med snöskor. Vi hoppas pricka in tiden då myrliljan lyser gul i detta fantastiska landskap. Turen tar ca 4 timmar. Ta med fika och sittunderlag. Begränsat antal platser, föranmälan krävs till Gunilla Kabell 0706-003418.
Arrangör är Länsstyrelsen.

 

Slåtter i Jansbergs hembygdspark

Lördagen den 29 juli kl 9.00
Arrangör: Långaryds Hembygdsförening.

Vandring Strömhult

Onsdagen den 16 augusti

Samling 18.00, vid Långaryds kyrka för samåkning.
Här får vi se Strömhults Sportfiske, där intresserade kan hyra in sig och fiska ädelfisk. Ägaren visar fiskodlingen och berättar om hur fisken utvecklas från rom till smolt för att sedan släppas ut i dammarna för att fortsätta att växa till 5-10 kg. Vi får även se ruinerna efter Strömsholms Pappersbruk och höra berättelsen om lumppapperstillverkning och se papper med Strömsholms vattenstämpel.
Medtag fika. Kontaktperson Bertil Holmén 0345-13012.
Samarrangemang med SPF Långaryd-Landeryd.

 

Vi besöker Taberg, berget och gruvan

Söndagen den 20 augusti. Samling 8.00 på Örnatorget
Samling Örnatorget kl 8.00, samåkning i egna bilar. Heldag åter ca 17.
Vi besöker gruvan i Taberg, med guide vandrar vi in i gruvgångarna, (varm tröja rekommenderas) 100kr. Vintertid övervintrar sex arter fladdermöss i gruvgångarna. Vi har möjlighet att besöka Fladdermus museet i Gruvgården och även se mineralsamlingar.

Taberg är ett stort naturreservat med 400 arter blommande växter, men även rikt på mossor. Kanske kan vi finna både Grön- och brunbräken.
En fantastisk utsikt finns från serveringen Tabergstoppen på 343 m.ö.h. Här kan man också äta eller fika om man inte själv tar med sig.
Anmälan till Anders 070-3740014 senast 17/8.

 

Vi plockar och lär oss om svamp

Stensopp Karl Johan

Söndagen den 27 augusti kl 10-13
Samling P-platsen vid rondellen i Torup.
Vi plockar svamp och tillsammans artbestämmer de svampar vi hittar. Vi inriktar oss på att lära känna igen några säkra och goda matsvampar. Ta med fika, svampkorg, kniv och svampbok.
Kontaktperson Anders Tullander 070-3740014.

Tågdagarna i Landeryd
Lö-sö 2-3 september

 

Med ögon och näsa för svamp – Gassbo

Lördagen den 2 september
Samling 14.00 vid P-plats vid ån vid reservatet.
Med ädelstens skimmer och skarpa dofter avslöjar sig några av bokskogens svampar i Gassbo naturreservat. Följ med svampentusiasten Kill Persson 0703-216222. Ta med fika och sittunderlag.
Arrangör är Länsstyrelsen.

 

Bilutflykt till Kappeled med Villstad Brunn

Onsdagen den 6 september
Samling 18.00, vid NTO i Landeryd eller Nyby för samåkning.
Vi får höra berättelser om den gamla bebyggelsen med Kappeleds Gästgivaregård, Drottningabron och Gäddebron där Villstads präst deltog i danska kriget 1567. Vi går över Nissanbron till Villstads hälsobrunn, där vi kan dricka järnhaltigt rött hälsovatten. Här fanns ett stort hälsocenter i början av 1900 talet med stora pensionatsbyggnader.
Vandring 3km. Medtag fika.
Kontaktperson Bertil Holmén 0345-13012.
Samarrangemang med SPF Långaryd-Landeryd

 

Spårlös eldning i väglös natur – Lunnamossen

Söndagen den 24 september
Samling 10.00 vid Unnaryds kyrka.
Följ med ut i det orörda myrlandskapet på Lunnamossen! Tillsammans gör vi upp eld på ett sätt som är säkert och inte lämnar några spår efter sig. Vi fikar och samtalar kring elden innan vi vandrar tillbaka. Ta med matsäck, gummistövlar och kläder efter väder. Vandringen tar 4 timmar och passar hela familjen. Vi tar oss fram i väglös natur som bitvis kan vara utmanande. Guide är Alma Bågefalk 076-2369808.
Arrangör är Länsstyrelsen.

Miljövänliga veckan V40 (30/9-8/10)

Vad har du i ditt badrumsskåp?
Hur skadligt är det för miljön och dig?

Var med och hjälp till att rapportera om en produkt i ditt badrumsskåp och dess innehåll, högst ett år gammal.
Här öppnar du en länk för att rapportera