Åtgärdsförslag från HaV

Vattenmyndigheten har tagit fram en förvaltningsplan och åtgärdsprogram  för 2015-2021.

Hela remissmaterialet finns på Vattenmyndighetens hemsida:

www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vasterhavet/deltagande-och-dialog/samrad-infor-storre-beslut/samrad-forvaltningscykeln-2009-2015/Pages/default-ny.aspx
Sammanställning för åtgärdsområde Nissan hittar du på S 151-157 i följande dokument:
www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/publikationer/samradsdokument/vh-bilaga1-ap.pdf

Vill du se hur olika vattendrag och sjöar är klassade, vattnets kvalitet och vattendragets ekologiska status, kan man gå in på VISS: www.viss.lansstyrelsen.se

Här har du direktlänken till Hylte damm – Glassbo damm: www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE632050-134246

Vill du hitta alla vattenförekomster som berör Hylte kommun så markera detta längst ner till höger så får du en lista på ca 75 vattenområden.