28 juni växtinventering Snokamosse

Vi tar oss ut på den nästan orörda mossen. Mossen är av riksintresse för naturvård. Vi inventerar mossens växter med botanist Semir Maslo. Medtag fika och ombyte. Tisdag 28/6 kl 17-19,30 samling vid sågen vid Spångbron på vägen mot Mjälahult. Anmälan till Lisa Rimestad 0709 935 142   Läs Länsstyrelsens beslut att inte ge solcellsparken […]

Läs mer