Hylte damm, kretsen överklagar

Kretsen har överklagat Mark och Miljödomstolens dom som gäller Hylte damm. Statkraft som skall göra förstärkningsarbeten på dammarna har lämnat in ansökan om detta. Efter synpunkter från Hylte kommun, Länsstyrelsen och Kammarkollegiet att Statkraft skall utreda möjligheten till en fauna passage förbi dammen finns en sådan beskrivning med i deras miljökonsekvensbeskrivning som ingår i ansökan.  […]

Läs mer