Snokamosse 6 juni

Vi tar oss ut på den nästan orörda mossen med snöskor. Mossen är av riksintresse för naturvård. Medtag fika och ombyte. Måndag 6/6 kl 9-12, samling vid sågen vid Spångbron på vägen mot Mjälahult. Anmälan till Lisa Rimestad 0709 935 142 Läs debattartiklar om mossen Snokamossen debatt HP maj 2022   Tisdagen den 21 juni […]

Läs mer