Skogsdag 11/11 genomförd i Hässlehult Unnaryd

Tillsammans med Skogsstyrelsen, Sydved och tre entreprenörer genomförde vi en skogsdag – Hyggesfritt i blöt barrskog. Totalt 50 personer de flesta skogsägare som representerade 21 olika skogsföretag var med på en lärorik dag i skogen. Bra diskussioner om för- och nackdelar med hyggesfria metoder under trevliga former. Läs om dagen här NF Hylte Skogsdag 11_11 […]

Läs mer

Skogsdag 11/11 2023

Skogsdag 11/11, Ö Hässlehult Unnaryd – Hyggesfritt Inbjudan till skogsägare och skogsentreprenörer. Hjälp oss sprida denna inbjudan. Tack!  Inbjudan Skogsdag 11_11 2023 Hur rustar jag min skog för framtiden? Med större biologisk mångfald och en tåligare skog som bättre står emot framtidens klimatförändringar, som brand, torka och skadeinsekter. Naturskyddsföreningen i Hylte tillsammans med Sydved och […]

Läs mer

Lyckad Skogsdag 12/11

Skogsdag 12 november på Tiraholm – Plockhugget 9.30-15.00. Vi i Hylte kretsen har bjudit in skogsägare till en skogsdag där alternativen till trakthyggesbruk stod i fokus. Hur rustar jag min skog för framtiden? Med större biologisk mångfald och en tåligare skog som bättre står emot framtidens klimatförändringar med brand, torka och skadeinsekter. Och hur påverkas […]

Läs mer

Skogsdag 12 november på Tiraholm – Plockhugget

Till skogsägare och skogsentreprenörer. Hjälp oss sprida denna inbjudan. Tack! Hur rustar jag min skog för framtiden? Med större biologisk mångfald och en tåligare skog som bättre står emot framtidens klimatförändringar med brand, torka och skadeinsekter. Och hur påverkas ekonomin nu och i framtiden? Martin Jantzen berättar om hur plockhuggning i skog går till. En […]

Läs mer

Skogsdag med LRF

Går det äta sin kaka och ändå ha den kvar? Hyggesfritt,  klarar vi av det i Småland och Halland??? Frågan ställer sig och det påkallar närmare studier av de kalhyggesfria skogsbruksmetoderna, som ju är nya begrepp för många av oss. Går det verkligen att bedriva skogsbruk utan att hugga hela skogen och lämna efter sig […]

Läs mer