Kollektivtrafik i framtiden

Naturskyddsföreningen i Hylte har lämnat förslag på Regionen Hallands förlaget ”Regionalt trafikförsörjningsprogarm 2016-2019”. Vi vill att att Torup blir trafikknutpunkt där snabba tågtransporter mot Halmstad går varje timme. Bussar kompletterar  med anslutningar till Rydö, Hylte och Unnaryd. Men även buss Kinnared Landeryd och Långaryd. Framtidsvision enligt Naturskyddsföreningen • Ökat kollektivt resande, för miljön, hälsan och […]

Läs mer