Hylte damm, kretsen överklagar

Kretsen har överklagat Mark och Miljödomstolens dom som gäller Hylte damm.

Statkraft som skall göra förstärkningsarbeten på dammarna har lämnat in ansökan om detta. Efter synpunkter från Hylte kommun, Länsstyrelsen och Kammarkollegiet att Statkraft skall utreda möjligheten till en fauna passage förbi dammen finns en sådan beskrivning med i deras miljökonsekvensbeskrivning som ingår i ansökan.  Mark och Miljödomstolen har i sin dom hänvisat till Miljöbalken utan några hänvisningar till kapitel eller §-grafer. Man skriver att enligt ”praxis” när det gäller förstärkningsarbeten prövas bara själva byggarbetet och vilken miljöpåverkan detta får. Man kan även bara ge tillstånd till de åtgärder som den sökande söker för. Mark och Miljödomstolen konstaterar bara kort att miljökonsekvensbeskrivningen godkänns.

Kretsen sökte om prövningstillstånd hos Mark och Miljööverdomstolen i våras med stor hjälp av Riks miljöjurist. Efter 3 månader fick vi besked om att de inte kommer pröva ärendet.

Domstolen tolkar att bara om vattenflöden eller nivåer ändras eller effekten i kraftverket ändras prövas ärendet i sin helhet mot Miljöbalken. Detta anser vi strider mot Vattendirektivet och Sverige har också fått kritik från EU för detta.

Läs mer under fliken ”Miljörätt vatten”

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.