Lyckad Skogsdag 12/11

Skogsdag 12 november på Tiraholm – Plockhugget

9.30-15.00.

Vi i Hylte kretsen har bjudit in skogsägare till en skogsdag där alternativen till trakthyggesbruk stod i fokus. Hur rustar jag min skog för framtiden? Med större biologisk mångfald och en tåligare skog som bättre står emot framtidens klimatförändringar med brand, torka och skadeinsekter. Och hur påverkas ekonomin nu och i framtiden?

Vi är glada att totalt 47 personer deltog och att vi kunde göra det under trevliga former.

Efter välkomstkaffe och introduktion till dagen redovisade först Jessica Johansson miljömålen i skogen och EU:s nya förslag om 30% skyddad skog. Sen föreläste Martin Jentzén om naturnära brukningsmetoder i produktionsskog och framförallt VARFÖR vi behöver ändra vårt sätt att bruka skogen, med både ekonomi och biologisk mångfald som argument.

Efter det följde en paneldebatt där olika aktörer från skogssektorn fick ge sin syn på frågor från oss och deltagarna.

Deltagare i paneldiskussionen; Martin Jentzén, Anders Ekstrand, skogsskötselexpert, Södra skog, Christian Persson, ansvarig hyggesfria metoder Skogsstyrelsen, Fredrik Rubin, Skogsentreprenör, Piggebo lantbruk AB, Håkan Johansson Fagereds Trä, Johannes Kabell, timmerman, Kroksjöns Trähantverk tillsammans med flera kunniga i publiken.

Möjligheter och hinder som behöver lösas för att möjliggöra hyggesfritt skogsbruk:

  • Kräver mer planering och mer kunskap.
  • Det behövs mer arbetskraft i skogen. Vi behöver skapa intresse bland unga för detta arbete.
  • Språkproblem hos utländsk arbetskraft, svårt för beställaren att kommunicera.
  • Nytänk behövs kring maskinpark, och avverkningsmetoder.
  • Låt omställningen ta tid.
  • Mindre intensiva insatser, inte så stora luckor förordas, successiv process. Kika och följ utvecklingen är nyckel till framgång. Glesa ut skogsbryn och andra metoder.
  • Ekonomin för skogsägaren ansåg panelen var likvärdig som trakthyggesbruk, lägre volymer men större andel timmer. Gäller vid rätt förutsättningar, räknat på lång tid.
  • På frågan om hur de vill se lösningen på EU:s krav om 30% skyddad skog i framtiden så ville alla se en lösning där avsättningar med skötsel/ kontinuitetsskogsbruk gjordes för att klara kraven på biologisk mångfald hellre än reservat.
Martin Jentzén i naturlig föryngring

Martin Jentzén i naturlig föryngring

Vi intog gemensam lunch på fiskrestaurangen på Tiraholm, för att sen gå ut i skogen.

Martin tillsammans med markägaren Nils Ekvall tar oss till en naturlig föryngring efter Gudrun, där diskussion om trädval för framtiden och röjning eller inte röjning m.m. diskuterades. Vidare promenad till 40-årig granplantage, en vanlig skogstyp som är svår att förändra. Där diskuterades strategier för att långsamt ställa om, där vi diskuterade horisontell skiktning. Vi avslutade i en äldre skiktad blandskog där val av uttag av träd hamnade i fokus. Storlek på uttag, risk för skador och var värdet fanns för markägaren. Under hela dagen fick vi bra synpunkter och frågor från deltagarna.

Målsättningen med dagen var att våga se framåt, få idéer om vad man kan göra på sin egen skogsfastighet och få inspiration och lära känna likasinnade. Vi fick dessutom göra detta i milt och soligt väder.

Stort tack till alla som deltog!

Hör gärna av er till oss om ni har önskemål om fortsättning och vad det i så fall skulle vara.

Naturskyddsföreningen i Hylte

Anders Tullander, Jessica Johansson och Bitte Rosén Nilsson

 

Flerskiktad skog

Flerskiktad skog

 

Dokument för den som vill förkovra sig innan eller efter mötet

Plockhuggets skogsbruksstandard https://plockhugget.se/

Plockhugget jobbar med virkesförmedling, kurser, rådgivning skogsbruksplaner och förvaltning.

 

Skogsstyrelsen artikel ”Bättre ekonomi i hyggesfritt skogsbruk?” Skogseko nr1 2022 s24-26

Skogsstyrelsens temanummer ”Hyggesfritt” från 2021

https://e-tidning.skogseko.se/

 

14 föreläsningar om skog genom Naturskyddsföreningens skogsnätverk Väst

https://vast.naturskyddsforeningen.se/skog/

Naturnära skogsbruk, föreläsning 60 minuter med Martin Jantzen / https://www.youtube.com/watch?v=Xs9Z0urHKK4

 

Naturskyddsföreningens policy för skog https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/policy-for-skog/

Naturskyddsföreningens skogsrapport, ”Från mångfald till enfald” https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/fran-mangfald-till-enfald-ny-skogsrapport-fran-naturskyddsforeningen/

 

Naturskyddsföreningen Mariestad genomför nu sin sjunde skogskurs i hållbart skogsbruk, med inriktning på praktisk tillämpning. Digital studiecirkel https://mariestad.naturskyddsforeningen.se/projekt/hallbart-skogsbruk/

 

Hyggesfritt Skogsbruk, Broschyr 36 sidor från Skogsstyrelsen 2020. (pdf)

Hyggesfria skötselmetoder, Broschyr 12 sidor från Södra (pdf)

 

Guide: Hyggesfria skötselmetoder

https://www.skogssallskapet.se/kunskapsbank/artiklar/2020-09-23-guide-hyggesfria-skotselmetoder.html

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.